Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Adó- és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző hatáskörében   állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabály alapján megkeresésre (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások), illetve minden más esetben (pl. államilag támogatott hitelek) az ügyfél kérelmére történik.

Az ügy megkeresés vagy kérelem alapján indul, a kérelem benyújtható papír alapon.

Általános esetben kérelemre történő eljárás indításakor 4.000-Ft illetéket kell fizetni. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Mályi Község Önkormányzata Államigazgatási Eljárási Illeték beszedési számla száma: 55100320-12331673

 

Kapcsolódó jogszabályok:

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
  • alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Ügyintéző: adóügyi ügyintéző

Nyomtatvány: elektronikus ügyintézés, nyomtatvány