Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Birtokvédelmi ügyek

BIRTOKVÉDELMI ÜGYEK

Ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben, kérelem benyújtásával.

Ügyintézés díja: 3.000,-Ft illetékbélyeg formájában.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). A birtokos a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.
A beadványon az ügyfélnek az általános tételű államigazgatási eljárási illetéket (3.000.-Ft) illetékbélyeg formájában kell lerónia.
A kérelem tartalmától függően a hatóság helyszíni szemlét vagy tárgyalást tarthat, melyre az érintetteket meghívja.
Az ügyfél kérelmével közvetlenül a bírósághoz is fordulhat.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
  • az illetékekről  szóló 1990. évi XCIII. törvény


Ügyintéző: hatósági ügyintéző

Letölthető nyomtatvány:
Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához