Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyek

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Az ügyintézés díja: Az eljárás illetékmentes.

Eljárás megindításának határideje: a jogellenes magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 60 napon belül

Ügyintézés határideje: eljárás megindításától számított 60 nap


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt közigazgatási hatósági eljárás a hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ide értve a bejelentés alapján történő tudomásszerzést is.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

A rendelet hatálya kiterjed Mályi Község közigazgatási területén a rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elkövető minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított köztisztviselői ellenőrzik. A jogsértés tényének megállapítása esetén az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A rendelet megsértésének gyanúja miatt szóban, vagy írásban - bárki tehet bejelentést, az elkövetéstől számított 6 hónapon belül.

A jegyzőhöz címzett bejelentésben az esetleges bizonyítékokon kívül alábbi adatok megadása szükséges:

  • az elkövetés pontos ideje és helye;
  • az elkövető megnevezése, vagy beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információk;
  • az elkövetett cselekmény részletes leírása;
  • az esetleges tanúk megnevezése;
  • a bejelentő személyes adatai, elérhetősége.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (IV.18.)  számú önkormányzati rendelet


Ügyintéző: hatósági ügyintéző