Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Pályázatok

 

Egészségügy

 

Sport

 

Talajterhelési díj bevallás

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

A talajterhelési díjat az éves vízfogyasztás után a kibocsátónak kell önadózás útján az adóévet követő év március 31-ig bevallania és ezzel egyidejűleg megfizetnie.

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény írja elő. Az éves vízfogyasztás után 1.800 Ft/m3 mértékű díjat kell fizetni.

Az önkormányzati rendelet alapján az alábbi mentesség és díjkedvezmények vehetők igénybe: A  bevallás benyújtása magánszemélyek esetében elektronikusan  és papír alapon tehető meg, vállalkozásoknak csak elektronikus úton.

Kapcsolódó jogszabályok

  • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról.
  • Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(IX.11.) számú talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelete.

Bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám
A talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Mályi Község Önkormányzata 55100320-12331697 számú Talajterhelési Díj Számlájára kell teljesíteni.
Általános befizetési határidő: március 31.

Ügyintéző: ügyintéző

Nyomtatvány: elektronikus ügyintézés, nyomtatvány