Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Köztemetés

KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézés díja: illetékmentes
A köztemetés elrendeléséhez szükséges iratok:

  •  halottvizsgálati bizonyítvány;
  • halotti anyakönyvi kivonat;
  • rendőrségi engedély /rendkívüli halálesetnél/.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
  • Mályi Község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020.(VI.12.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Ügyintéző: szociális ügyintéző