TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00038 Mályi Község szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése
Kapcsolódó dokumentumok:

Mályi Község szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése

Mályi Község Önkormányzata „Mályi Község szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projektje 26.672.110 Ft támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15-BO1 című felhívás keretében. A pályázat benyújtása és Támogató Okirat hatályba lépése között eltelt időben, a kivitelezés költségei – az építőanyagok árainak növekedésére tekintettel – megemelkedtek, így a projekt többlettámogatásban részesült. Mályi Község Önkormányzatának kérelme alapján, az Irányító Hatóság 3.977.480 Ft többlettámogatást hagyott jóvá, így a beruházásra fordítható teljes támogatási összeg 30.649.590 Ft.

A projekt kezdete: 2019.04.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

Jelen támogatási kérelem keretében Mályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 3434 Mályi, Botond utca 3-5. (hrsz: 3020/4.) szám alatt működő szociális alapellátási szolgáltatási központ fejlesztésére irányul, az épület bővítésével, a településen működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése és a házi segítségnyújtás színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzés fog megvalósulni.

A fejlesztés a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés infrastrukturális és eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére irányul.

Kedvezményezett neve

Mályi Község  Önkormányzata 

Projekt azonosítószáma

TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00038

Projekt címe

„Mályi Község szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése”

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

30.649.590 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Mályi Község Önkormányzata „Mályi Község szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projektje 26.672.110 Ft támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15-BO1 című felhívás keretében.. A pályázat benyújtása és Támogató Okirat hatályba lépése között eltelt időben, a kivitelezés költségei – az építőanyagok árainak növekedésére tekintettel – megemelkedtek, így a projekt többlettámogatásban részesült. Mályi Község Önkormányzatának kérelme alapján, az Irányító Hatóság 3.977.480 Ft többlettámogatást hagyott jóvá, így a beruházásra fordítható teljes támogatási összeg 30.649.590 Ft.

 

 

A projekt megkezdésének dátuma

 

 

2019.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2021.12.31.