TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Mályi községben
Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Mályi Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mályiban

Szerződött támogatás összege: 59.987.599,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A pályázati összeg felhasználásával, a Mályi KözségÖnkormányzata tulajdonában lévő, Mályi, Fő u. 12-14. sz. alatti egészségház épületének felújítása és bővítése valósult meg. A projekt tartalmazta az egészségház működéséhez, a minimum feltételek biztosításához szükséges eszközök beszerzését is.

Tényleges befejezés dátuma: 2021.03.31.

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00003

 

 

2020.05.06.

Mályi Község Önkormányzata

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE MÁLYIBAN

 

Mályi Község Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-4.1.1-15 kódszámú, azEgészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívás keretében pályázatot nyújtott be,„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mályiban”címen. A TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00003 azonosító számon regisztrált pályázat, a támogatási döntés alapján támogatásban részesült.

A TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00003 azonosító számú projekt, a hatályba lépett támogatási szerződés szerint 59.987.599,-Ft támogatást nyert el. A pályázat benyújtása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása között eltelt időben az építőipari árak előre nem látható mértékben növekedtek meg, amely a projektben jelentős önerő igényt keletkeztetett. A kimutatott, közel 76.500.000,-Ft összköltség növekedés miatt, többlettámogatási kérelem benyújtására került sor. Az Irányító Hatóság a megnövekedett költségek részbeni fedezésére, 17.996.279,-Ft többlettámogatás megítélése felől döntött.

A pályázati összeg felhasználásával, a Mályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Mályi, Fő u. 12-14. sz. alatti egészségház épületének felújítása és bővítése valósult meg. A projekt tartalmazta az egészségház működéséhez, a minimum feltételek biztosításához szükséges eszközök beszerzését is.

A megvalósult beruházás átfogó célja, a minőségi orvosi ellátás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének növelése, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, a település szükségleteire épülő egészségügyi szolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A projekt célja az volt, hogy centralizálja az ellátást. A beruházásnak köszönhetően, az épület alapterülete több mint 100m2-el bővült, a helyiségek száma pedig 46-ra emelkedett, így egy épületen belül érhető el, a felnőtt háziorvosi ellátás egyik körzete, a gyermekorvosi ellátás és a védőnői szolgálat is. Az új épületrészben, a fogorvosi ellátás érhető el a Mályi Községben élők számára.

 

A projekt megvalósítása során nagyon fontos szempontnak tartottuk, a megújuló energiaforrás használatát. Az egészségházépületének funkcióját, valamint üzemeltetését figyelembe véve, a megújuló energiahasznosítómegoldások közül, a jelenlegi épület esetében a napkollektoros meleg víz termelés megvalósítását tartottukleginkább célszerűnek. Az épület megújuló energiaforrással már a felújítási és bővítési munkálatok megkezdése előtt is rendelkezett, azonban, a bővítményt is figyelembe véve – az optimális működés érdekében – a napelemek száma megemelésre került.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.mályi.hu oldalon olvashatnak.

 

 

További információ kérhető:

Szilvási Mária, sajtóreferens

elérhetőség (+36-30-496-1289; bukkikommunikacioskft@gmail.com)