TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021

Mályi és Ároktő települések belterületi vízrendezése

Mályi Község Önkormányzata Ároktő Község Önkormányzatával konzorciumban „Mályi és Ároktő települések belterületi vízrendezése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021 azonosító számon 133.017.107 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható költsége 133.017.107 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

Mályi településen a Bem, Munkás, Bercsényi utcák csapadékvízelvezetésének korszerűsítése valósult meg a vízelvezetők előre gyártott burkolt mederelemekkel történő kiépítésével.

A rendezett belterületi csapadékvíz-elvezető hossza 4046 m.

A terület teljes beépítettsége, a meglévő infrastuktúrális létesítmények elhelyezkedése alapján a meglévő szakaszos földmedrű árkok figyelembe vételével a Bercsényi, Munkás  és Bem utcákban burkolt vízelvezető árkok épültek. A csapadékvíz elvezetési rendszer nyomvonalának, és magassági vonalvezetésének kialakításánál alapvető cél volt, hogy a lehulló csapadékvíz lefolyását, továbbvezetését biztosítsuk, a területen sehol ne tudjon rendkívüli esetet kivéve kárt okozni, pangó víz ne alakuljon ki.

A tervezett vízelvezetők befogadója téglagyári iparvágány Ny-i oldalán tervezett füvesített földmedrű árok. A terület végső befogadója a Faluárkon keresztül a Hejő-Malom árok.

Ároktő településen a Széchenyi utca csapadékvízelvezetésének korszerűsítése tervezett a vízelvezetők előregyártott burkolt mederelemekkel történő kiépítésével. A fejlesztéssel érintett belterületi csapadékvíz-elvezető hossza 270 m.

A Széchenyi utcán tervezett csapadékvíz elvezetéssel a Széchenyi utca jelentős részének vízelvezetése került megoldásra. A vízelvezetők befogadója a meglévő burkolt árok a Ságvári Endre és Ady Endre utcákban, melyek az Ároktői Holt Tiszába csatlakoznak.
A Széchenyi utcai 1 jelű burkolt vízelvezető árok a Ságvári Endre utcai becsatlakozástól a Művelődési házig épült meg, míg a 2 jelű előre gyártott beton folyóka az Ady Endre utcától  a Széchenyi utca 6/c ingatlanig épült. A vízelvezető csatornák tervezett lejtése 2 – 5 ‰, változik, alkalmazkodva a domborzati adottságokhoz.
A burkolt vízelvezető létesítmények előre gyártott betonelemekből kerültek kialakításra. Az elemekhez gyártott fedlapokkal az árkok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók 5,00 m hosszban kerültek kialakításra.

 

Ároktő

 

 

Mályi