Vízvételi lehetőség biztosítása, Mályi Község zártkerti területén fekvő Pingyomon
Kapcsolódó dokumentumok:

 

2021.06.28.

Mályi Község Önkormányzata

 

Vízvételi lehetőség biztosítása, Mályi Község zártkertiterületén fekvő Pingyomon

 

Mályi Község Önkormányzata, a Zártkerti Program keretén belül, a ZP-1-2019kódszámú, a „a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása” tárgyú felhívás keretében pályázatot nyújtott be,„Mályi zártkerti részén lévő ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális fejlesztés Pingyomi ingatlanok” címen. A ZP-1-2019/5445nyilvántartási szám alatt regisztrált pályázat, a támogatási döntés alapján támogatásban részesült.

A 2563-8/2019/HERMANazonosító számú projekt, a hatályba lépett támogatási szerződés szerint 9.717.329,-Ft támogatást nyert el.

A kapott támogatásból, a pingyomi területen 2 db mezőgazdasági kút fúrásának kellett volna megvalósulnia, azonban a tervezés folyamán megállapítást nyert, hogy az a vízadó réteg, amely biztosítani tudja a szükséges vízmennyiséget, valószínűleg kétszer olyan mélyen van, mint ahogy az a benyújtott pályázatban szerepelt. Az egyik kút talpmélysége elképzelhető, hogy 80 m mélységben lehet, viszont a másik kút fúrását biztosan 150 m mélységig kell folytatni. 

A terveztetés és az engedélyeztetés befejeztével megkezdtük a beszerzési eljárás lefolytatását annak érdekében, hogy a két kút a lehető legrövidebb időn belül elkészüljön és a telektulajdonosok vízvételi lehetőséghez juthassanak. 13 árajánlat bekéréséről intézkedtünk, azonban az ajánlattételre elhívott gazdasági szereplők közül csupán 4 adott bírálatra alkalmas ajánlatot. A beérkező ajánlatok összege nagyon magas volt, több, mint a kapott támogatás kétszerese.  A magas költségek mellett, a COVID-19 humánjárvány is nehezítette a projekt megvalósulását, így a beszerzési eljárás érvénytelenítésre került és változásbejelentés keretében kérelemmel fordultunk a Támogatóhoz azzal, hogy engedélyezze számunkra, hogy a teljes támogatási összeg megtartása mellett, csak 1 db kút megfúrását kelljen megvalósítanunk.

A Támogató kérelmünknek helyt adva, engedélyezte a változtatást. Az újabb beszerzési eljárás – mely 1 db mezőgazdasági kút megfúrását célozta – eredményesen zárult.

A nyertes ajánlattevő a TENDER-TERV Kft. lett. Az összességében legjobb ajánlat:

-        80 méter mélységig nettó 8.042.840,-Ft (+ 2.71.567,-Ft ÁFA mindösszesen bruttó 10.214.407,-Ft)

-        150 méter mélységig nettó 11.677.940,-Ft (+ 3.153.044,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 14.830.984,-Ft)

Az ipari-mezőgazdasági kút fúrása megkezdődött, a fúrás akadálytalanul határidőre lezajlott. A kút, az elkészült tervek alapján, a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően került kialakításra, a pályázat benyújtásakor megjelölt, Mályi Község Önkormányzatának tulajdonát képező Mályi 2425. hrsz-ú ingatlanon. A megvalósítás során megállapítást nyert, hogy a kijelölt helyszín, valóban a vízréteghez eső legközelebbi pont, hiszen a megfelelő mennyiségű vízhozamot a fúrómester 73m mélységben érte el.

A megfelelő vízadó réteg elérését követően megkezdődött a kút úgynevezett becsövezése és a tervdokumentációban rögzített kútgépészet kialakítása, összeszerelése, melynek befejezésével az építmény elkészült. A kút kapacitása 20l/perc, ami összességében 500m3 alatti vízigény bevételre lett tervezve. A napi csúcs 3m3/napban került meghatározásra.

 

A projekt a Zártkerti Program keretében, a Herman Ottó Intézet közreműködésével valósult meg.

 

 

További információ kérhető:

Molnár Renáta, pályázati referens

elérhetőség (+36-30-719-5507; hivatal@malyi.hu)