Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Hagyatéki, póthagyatéki ügyek

HAGYATÉKI, PÓTHAGYATÉKI ÜGYEK

Ügyintézés kezdeményezhető: Hivatalból, illetve olyan személy bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Ügyintézési határidő: 21 nap

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával.
A hagyatéki eljárásban az illetékességet az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, az előző kettő hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye; továbbá az első három feltétel hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye alapozza meg, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő - kijelölése határozza meg.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában.

Szükséges okiratok:

  • ingatlan esetén az ingatlan adataira vonatkozó okmány;
  • gépjármű, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, lakókocsi vagy egyéb jármű esetén forgalmi engedély;
  • lakossági folyószámla, vagy bankszámla kivonat, devizaszámla kivonat másolata, vagyonjegy, részjegy, részvény, értékpapír, átutalási számla, fenntartásos betétkönyv, gépkocsi nyeremény takarékbetétkönyv stb. másolata;
  • gazdasági társasági tagság esetén a társasági szerződés, vagy a bírósági cégkivonat másolata;
  • amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt és az utolsó havi nyugdíját nem kézbesítették, vagy utalták: nyugdíjszelvény;
  • írásbeli végrendelet másolata;
  • a hagyatéki eljárásban érdekeltek (örökösök) adatai.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • 2016.CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2010. évi XXXIII. törvény a hagyatéki eljárásról
  • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Ügyintéző: adóügyi ügyintéző

Nyomtatvány: elektronikus ügyintézés,
Kérelem hagyatéki eljárás megindítására
Kérelem pózhagyatéki eljárás megindítására