Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Pályázatok

 

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Mályiban

     A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Mályiban

Mályi Község  Önkormányzata A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Mályiban” a   TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00047 azonosító számú projektje támogatást nyert bölcsőde  kialakítására a  Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a  TOP-1.4.1-15  című felhívás keretében.

Mályi Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Mályi, Botond u. 7. sz. alatti óvoda megnevezésű ingatlan épületének felújítását és bővítését tervezi.  Az ingatlan jelenleg üresen áll, a fejlesztést követően bölcsődeként fog funkcionálni. A projekt tartalmazza a bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzést is.

A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása.

A fejlesztés konkrét célja a Mályi, Botond u. 7. sz. alatt lévő önkormányzati ingatlan épület 2 db 12 fős és 2 db 7 fős csoportszoba létrehozása valamint egy játszó szoba kerül kialakításra.

Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 38.

A tervezett fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését azáltal, hogy bölcsőde fejlesztését valósítja meg.

A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát. A bölcsődét magába foglaló épület funkcióját, üzemeltetését figyelembe véve a megújuló energiahasznosító megoldások közül a jelenlegi épület esetében a napkollektoros meleg víz termelés megvalósítását tartjuk leginkább célszerűnek. Az épület tetőzetén a működési költségek csökkentése érdekében napkollektor lesz felszerelve a beruházás részeként.

A projekt megvalósítása során létrehozott bölcsőde az alapfeladatain túl játszócsoport lehetőségét is biztosítja, ahol a gyermek és a szülő együttes játéklehetősége – a kisgyermeknevelő, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy segítségével – biztosítható a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoportban, de nem a bölcsődei ellátás nyújtásával azonos időben.


Kapcsolódó dokumentumok:
Vissza