Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Pályázatok

 

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése Mályi és Miskolc között (Miskolc MJV közigazgatási határáig)

     Mályi Község Önkormányzata „Kerékpárút építése Mályi és Miskolc között (Miskolc MJV közigazgatási határáig) támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható település közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 52.805.800,- Ft támogatásban részesült.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés keretében Mályi Község belterületéről indulva 1100 m egyoldali kétirányú kerékpárút építése tervezett. Az új kerékpárút a 3 sz. főút Kistokaji lámpás csomópontjától indulva, a főút mellett – a szelvényezés szerinti jobb oldalon – haladva érkezne a főút Harsányi utcai csomópontjáig, majd csatlakozik Miskolc város tervezett belső kerékpárút-hálózatához, közvetlen elérést biztosítva a Déli Ipari Park vállalatai és a bevásárló központok felé. A kerékpárút teljes hossza várhatóan 2900 m. Az első 1100 m hosszú szakasza Mályi és Kistokaj települések közigazgatási területén épülne jelen projekt keretében, a szakasz további részének megépítését Miskolc MJV Önkormányzata nyilatkozatban vállalta.

A Mályi által megépítendő tervezett kerékpárút kezdőszelvénye Mályi belterületén a 3-as számú országos közút 176+047 kmsz-ben a meglévő kétoldali kerékpársáv végéhez kapcsolódik, érintve Kistokaj külterületét végszelvénye Miskolc MJV közigazgatási területének határán található, ilyen módon 3 település területét érinti. A Kistokaji úton való átvezetésnél csúszásgátló útburkolat kerül elhelyezésre közlekedésbiztonsági elemként.

A tervezett kerékpárút szélessége 2,25 m, és alapvetően a meglévő út rézsűjének megszélesítésével épülne, a meglévő árkok keresztezésénél áteresz építése szükséges. A főút meglévő töltése megszélesítésre kerül, ezen a szélesített földművön épül a kerékpárút. A közút mellé tervezett kerékpárút vonalvezetése követi a közút vonalvezetését.

Az önállóan vezetett nyomvonalnál a megtámasztást süllyesztett kerti szegély biztosítja. A kerti szegélyek mellett 0,50 m széles padka készül mindkét oldalon.

 

 

 

 

2021.06.30

Mályi Község Önkormányzata

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTTAKERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE MÁLYI ÉS MISKOLC KÖZÖTT (MISKOLC MJV KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁIG)

 

 

Mályi Község Önkormányzata a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-3.1.1 kódszámú, „Fenntartható település közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívás keretében pályázatot nyújtott be „Kerékpárút építése Mályi és Miskolc között (Miskolc MJV közigazgatási határáig) címen. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 azonosítószámon regisztrált pályázat, a támogatói döntés alapján támogatásban részesült.

 

A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 azonosító számú projekt, a hatályba lépett támogatási szerződés alapján, 52.805.800,- Ft támogatásban részesült.A pályázat benyújtása és a közbeszerzési eljárás, majd a megismételt – és eredményessé nyilvánított - közbeszerzési eljárás lefolytatása között eltelt időben az építőipari árak előre nem látható mértékben növekedtek meg, amely a projektben jelentős önerő igényt keletkeztetett volna. A kimutatott összköltség növekedés miatt, többlettámogatási kérelem benyújtására került sor. Az Irányító Hatóság a megnövekedett költségek részbeni fedezésére, 15.840.000,-Ft többlettámogatás megítélése felől döntött.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés keretében Mályi Község belterületéről indulva 1100 m egyoldali kétirányú kerékpárút építése tervezett. Az új kerékpárút a 3 sz. főút Kistokaji lámpás csomópontjától indulva, a főút mellett – a szelvényezés szerinti jobb oldalon – haladva érkezik a főút Harsányi utcai csomópontjáig, majd csatlakozik Miskolc város tervezett belső kerékpárút-hálózatához, közvetlen elérést biztosítva a Déli Ipari Park vállalatai és a bevásárló központok felé. A kerékpárút teljes hossza várhatóan 2900 m, melynek első 1100 m hosszú szakasza Mályi és Kistokaj települések közigazgatási területén épült meg, jelen projekt keretében. A szakasz további részének megépítését Miskolc MJV Önkormányzata nyilatkozatban vállalta.

A Mályi által megépített kerékpárút kezdőszelvénye Mályi belterületén a 3-as számú országos közút 176+047 kmsz-ben, a meglévő kétoldali kerékpársáv végéhez kapcsolódik, érintve Kistokaj külterületét, míg végszelvénye Miskolc MJV közigazgatási területének határán található, ilyen módon 3 település területét érinti. A Kistokaji úton való átvezetésnél útburkolati jelek és közlekedési lámpa segíti a csomóponton történő biztonságos átkelést.

A megépült kerékpárút szélessége 2,25 m, a meglévő árkok keresztezésénél átereszek épültek. A főút meglévő töltése megszélesítésre került, ezen a szélesített földművön épült a kerékpárút. A közút mellé épült kerékpárút vonalvezetése követi a közút vonalvezetését.

Az önállóan vezetett nyomvonalnál a megtámasztást süllyesztett kerti szegély biztosítja. A kerti szegélyek mellett 0,50 m széles padka készült mindkét oldalon.

 

A fejlesztésselMályi Község Önkormányzata, a kerékpáros közlekedés elterjedését kívánja segíteni úgy, hogy a biztonságosan kerékpározható úthálózat növekedéséhez 1.100 m új építésű kerékpárúttal járult hozzá.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.mályi.hu oldalon olvashatnak.

 

 

További információ kérhető:

Szilvási Mária, sajtóreferens

elérhetőség (+36-30-496-1289; bukkikommunikacioskft@gmail.com)


Kapcsolódó dokumentumok:
Vissza